FŐOLDAL BEMUTATKOZUNK PANASZKEZELÉS ADATKEZELÉS LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR
KAPCSOLAT
Hungarian Real Estate Financing Zrt.

Adatkezelés (GDPR)

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az Érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiakban letölthető tájékoztatást adja.

Adatkezelési (GDPR) tájékoztató

Adatvédelmi tisztviselő:

Fata Cecília
Levélcím: 1133 Budapest Váci út 110.
Tel.: +36 1 920 6856
Email: info@hungarianrealestatefinancing.hu